Supreme Council of the Balkans

33th Ancient and Accepted Scottish Rite


consistory

Konzistorija uključuje stepene od 31. do 32. stepena. Ovi stepeni, često razrađeni i veoma dramatični, pokrivaju različite pristupe masonskom učenju. Neki imaju pozadinu krstaških ratova.

31. stepen je sudska grana škotskog obreda; 32. stepen je vojni stepen. Ova dva stepena kulminiraju učenja Škotskog obreda i moraju se izvesti u punom ritualnom obliku.

Konzistorijske diplome se veoma razlikuju jedna od druge po formi i sadržaju.

31° otkriva dinamičan odnos koji je postojao vekovima između ljudskog zakona kao sredstva za postizanje pravde i božanske pravde kao ideala.

32° razmatra stepene Lože savršenstva, Poglavlja Ružinog krsta i Veća Kadoša. U njemu saznajemo veoma drevne korene Masonske Istine – na Istoku!

Tamo gde slobodno zidarstvo cveta, tamo će se naći najviši tip građanstva i najbolji životni standard. - Albert Pike

31° Inspector Inquisitor Commander

32° Sublime Prince of the Royal Secret


©2024 Copyright: Vrhovni savet Balkana