Supreme Council of the Balkans

33th Ancient and Accepted Scottish Rite


council of cadosh

Veće Kadoša uključuje od 19. do 30. stepena. Ovi stepeni, često razrađeni i veoma dramatični, pokrivaju različite pristupe masonskom učenju. Neki imaju pozadinu krstaških ratova.

30. mora biti dodeljen u punom ritualnom obliku.

Reč „Kadoš“ je hebrejska reč koja znači Sveti.

Iako Pike identifikuje stepene Veća Kadoša kao viteške i filozofske, svi su oni intenzivno mistični u pogledu lekcija koje su prenete i upotrebljenih simbola.

Vera u moralna načela, u vrlinu i u Boga je neophodna za vođenje čoveka kao što je instinkt za vođenje životinje. – Albert Pajk

19° Grand Pontiff

20° Master ad Vitam

21° Patriarch Noachite

22° Prince of Libanus

23° Chief of the Tabernacle

24° Prince of the Tabernacle

25° Knight of the Brazen Serpent

26° Prince of Mercy

27° Commander of the Temple

28° Knight of the Sun

29° Knight of St. Andrew

30° Knight Kadosh


©2024 Copyright: Vrhovni savet Balkana