Supreme Council of the Balkans

33th Ancient and Accepted Scottish Rite


Reč dobrodošlice Grand Commandera


gavel

Dobrodošli na stranicu Vrhovnog Saveta Balkana.

Nakon ujedinjenja slovenskih naroda u zajedničku državu "Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca" pod krunom Aleksandra Karadjordjevića – Ujedinitelja, “brata po kecelji” dolazi do osnivanja Vrhovnog Saveta Starog i prihvaćenog Škotskog reda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. god.

Nakon toga, Kraljevina SHS menja ime u Kraljevinu Jugoslaviju, što je imalo za posledicu promenu i imena našeg Vrhovnog Saveta u Vrhovni Savet Jugoslavije.

Kraljevina Jugoslavija se prostirala na teritoriji Balkanu koja je postojala od kraja Prvog svetskog rata do Drugog svetskog rata i pokrivala je teritoriju današnjih država Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore, i delom Hrvatske i Slovenije.

Na čelu monarhije se nalazila dinastija Karađorđevića koji su bili pripadnici Kraljevske Umetnost!

Za prvog Grand Commandera našeg Vrhovnog Saveta Karadjordjevići su odredili Brata Đorđa Vajferta uglednog industrijalca, guvernera Narodne banke, dobrotvora i najuticajnijeg masona na području Balkana, na tom mestu ostaje do odlaska na Večni istok 1937. godine.

Tokom i nakon drugog svetskog rata, Vrhovni Savet deli sudbinu celokupne Jugoslovenske masonerije, većina masona odlazi u emigraciju zajedno sa tadašnjom vladom, neki bivaju uhapšeni i streljani i Vrhovni Savet Jugoslavije primoran je da prekine sa aktivnim radom.

Budjenjem Slobodnog Zidarstva u Jugoslaviji, 1990.god. stvaraju se uslovi za obnovom rada našeg Vrhovnog Saveta, što je i učinjeno u Pragu, novembra meseca 1991. god. pod pokroviteljstvom Vrhovnog Saveta Južne Jurisdikcije SAD.

Ubrzo nakon toga dolazi do građanskih ratova na području Socijalistice Federativne Republike Jugoslavije i do tada jedna država se razdvaja na više samostalnih država koje su bile u sastavu kao federalne jedinice.

Kako ni sama imena država nisu imuna na promene, tako je i Vrhovni Savet pod tim okolnostima menjao karakteristične prefikse u zavisnosti od imena države nad kojom je imao teritorijalnu nadleznost.

Vrhovni Savet SHS, kasnije pod imenom Vrhovni Savet Jugoslavije je imao jurisdikciju na današnje Balkanske zemlje Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu kao i na deo Hrvatske i Slovenije.

Sagledavši sve ove činjenice, nakon dugih konsultacija mi, Generalni inspektori 33° stepena drevnog i prihvaćenog Škotskog reda, iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine okupili smo se na dan Svetog Jovana, zaštitnika masona 20.01.2023. god. i doneli odluku da obnovimo rad Vrhovnog Saveta Jugoslavije pod imenom Vrhovni Savet Balkana, Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Reda, uvažavajući realnost da je Vrhovni Savet Jugoslavije imao jurisdikciju na sadašnjih šest samostalnih Balkanskih država koje su tada kao federalne jedinice činile Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Treća obnova Vrhovnog Saveta pod novim imenom, daje novu energiju i mudrost a sa povratkom mudrosti, vratiće se snaga i lepota jer ta tri stuba stoje večno udružena.

Obnavljajući rad Vrhovnog Saveta Jugoslavije pod prilagodjenim imenom datom trenutku i istorijskim činjenicama, zacrtali smo cilj da sačuvamo njegovu bogatu istoriju i slavnu prošlost!

Čuvajući prošlost, gradeći u sadašnjosti, ostavićemo dobar temelj budućim generacijama koje dolaze.

Members


Card image cap
The Grand Orient of the Balkans

Card image cap
Grand Traditional Masonic Lodge of Serbia
Visit

Card image cap
Grand Souvereign Lodge of Duklja

©2024 Copyright: Vrhovni savet Balkana