Supreme Council of the Balkans

33th Ancient and Accepted Scottish Rite


Lodge of Perfection

Lože savršenstva uključuju od 4. do 14. stepena.

Stepeni nastavljaju priču o izgradnji hrama kralja Solomona i pojačavaju i zaključuju legendu o stepenu majstora masona. Oni su dizajnirani da snažnije impresioniraju učenja prva tri stepena zanatskog zidarstva.

Obavezni su 4, 5, 7, 13. i 14. stepen, ostali, ako nisu dati u celosti, obavezno se „saopštavaju“ i objašnjavaju.

Stepeni Lože savršenstva poznatiji su kao „Neopisivi stepeni“ škotskog obrednog zidarstva jer je njihova glavna svrha istraživanje i kontemplacija neizrecivog (neizrecivog) imena Božanstva. Dajemo kratku izjavu o moralnim učenjima koja se nalaze u okviru svakog stepena.

4° Secret Master

5° Perfect Master

6° Intimate Secretary

7° Provost and Judge

8° Intendant of the Building

9° Elect of the Nine

10° Elect of the Fifteen

11° Elect of the Twelve

12° Grand Master Architect

13° Royal Arch of Solomon

14° Grand Elect Perfect and Sublime Mason


©2024 Copyright: Vrhovni savet Balkana